...ami valóban van...

„… minden, ami valóban van, az elmúlt már, s (…) egyedül az van, ami valóban elmúlt. Aki ragaszkodni akar ahhoz, hogy az emberiség múltjának nincsen már tulajdonképpeni életértéke, hanem csupán figyelmeztetés vagy tanítás szempontjából hasznos a jövő számára – mert hiszen a múlt nem tud valóban cselekedni –, annak vállalnia kell azt is, hogy saját életét is a mai napig, sőt előre, az utolsó pillanatig megtagadja, mint értéktelent. Aki megérti azt, hogy a kultúra formát adás, az belátja azt is, hogy a legmagasabb formák, amelyeket megismerni az emberi szellemnek megadatott, pszichológiai értelemben mindig (…) menekülés – a jelentől – voltak.” (Johan Huizinga)

...az emberek szeretik ugyan az igazságot, de...

„Miért igaz a mondás, hogy az igazságnak gyűlölet a magzatja? (...) Azért, mert az emberek szeretik ugyan az igazságot, de úgy, hogy aki másvalamihez ragaszkodik, azt akarja, hogy az legyen az igazság; s mivel senki sem akar tévedni, mindenki húzódozik annak bebizonyításától, hogy tévedésben leledzik! Amiatt gyűlölik tehát az emberek az igazságot, amihez mint igazsághoz ragaszkodnak! Az emberek szeretik az igazság fényét, gyűlölik ellenük bizonyító erejét! Becsapódni nem akarnak, becsapni inkább;  szeretik tehát az igazságot, mikor önmagát eléjük tárja, gyűlölik, mikor leleplezi őket. Pedig bosszút áll rajtuk: ujjal mutat azokra, kik mindenképpen húzódnak a leleplezés elől, önmagát meg nem tárja fel nekik!” (Szent Ágoston)

Egyébként javaslom...

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! (Cato)

MAGYAR IDŐ

Mélymagyarveszély!!!

A legolvasottabb bejegyzések

Korábbi bejegyzéseink...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Keresztény-blogok

Címkék

Címkefelhő

A BLOG TARALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS)

Creative Commons Licenc

„keserűek vagyunk, amikor / nem akarunk példák lenni...”

2010.03.31. 00:02 bbjnick

A kötcsei dilemma (Bevezetés)

Címkék: közösség nemzet kötcse magyarország szabadság elit valóság orbán viktor magyarság morál erkölcs kereszténység bereményi géza cseh tamás hagyomány örökség méltóság mélymagyar tradíció branyiszkó

 
„…miután magyaroknak teremtett az alkotó, legyünk is azok…”
(Széchenyi István)
 
„Derékig ér a hó,
és ropog, míg fel a hegyre,
Branyiszkóig nem ér a golyó,
közelharcban halunk meg fent a hóban.”
(Cseh Tamás - Bereményi Géza)
 
Orbán Viktor kötcsei beszédéből (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=568&tema_id=28)
 
„(…)
 
…amikor Magyarországról beszélek és a kormányzás lényegéhez közelítek, akkor én ezt kisbetűvel és két szóban írom: magyar ország. Nézetem szerint ugyanis a mindenkori ideális magyar kormányzatot annak a felismerésnek kell vezetnie, hogy a magyarok közössége, s egyáltalán a létezés magyar minősége többek között abból ered, hogy rendelkezünk egy saját, csak ránk jellemző látásmóddal, ahogyan leírjuk, megértjük, érzékeljük és kifejezzük a körülöttünk lévő világot.
 
(…) …ez a kulturális minőség az, amit egy kormányzatnak meg kell őriznie, illetve ezt a közösséget abban az állapotban kell megtartania, hogy a bennünket az összes többi nemzeti közösségtől megkülönböztető kulturális minőség fennmaradjon. Valójában tehát a kormányzás célja és feladata – nagybetűvel és egybeírva – Magyarország közjogi értelemben vett vezetése, tartalmilag pedig annak biztosítása, hogy a nagybetűs Magyarország kisbetűvel és két szóban írva: magyar ország maradjon.
 
(…)
 
1994-ben a magyar jobboldal szétesett. (…) 1996-ban adta meg a jobboldal a (…) hatalompolitikai válaszkísérletet, amikor (…) megpróbáltuk létrehozni a polgári szövetséget – (…). Tudni kell, hogy ez két szellemi erő aktív szerepvállalása nélkül nem lett volna lehetséges.
 
Az egyiket Nemeskürty István tanár úr szimbolizálta, aki a polgári szövetség létrehozását személyesen kommendálta. A hagyományos konzervatív, nemzeti gondolkodású értelmiséget hozta be vagy bátorította arra, hogy lépjen be ebbe a szövetségbe. A másik nagyon fontos szereplő pedig a Magyar Katolikus Egyház volt. A baloldal kritikája, miszerint az ő ízlésükhöz képest szorosabb együttműködés van a jobboldal és az egyházak között, ezen a ponton kétségkívül megáll. 1996-ban nem lehetett volna létrehozni a polgári szövetséget – amely a jobboldali hatalomtechnikai építkezés kiindulópontja volt – a katolikus egyház nélkül. Ha emlékeznek rá, az >>Igazságosabb és testvériesebb világot!<< című körlevelet és a Fidesz >>A polgári Magyarországért<< című vitairatát egyszerre mutattuk be. Emlékszem Nemeskürty tanár úr akkori előadására, amelyben azt mondta, hogy a huszadik század magyar történelmében nem volt példa arra, hogy a katolikus egyház vállalta volna, hogy egy politikai mozgalommal közösen és egyszerre mutat be egy dokumentumot, és hajlandó rögtön egy nyílt párbeszédre, mintegy a másik szereplőt vele azonos súlyúnak – vagy ha ez nem is állja meg a helyét, de mindenképpen legitimnek – elfogadva. A baloldal hatalomstratégiai építkezésére válaszképpen kialakítandó jobboldali menetrend legfontosabb pontjaként így jött létre a jobboldal első sikeres válasza, miszerint egy erős néppártot kell fölépíteni. Ekkor alakult meg a Magyar Polgári Szövetség, melyet a polgári kormányzás követett, s ezzel párhuzamosan a szövetségből egy erős európai néppárt vált.
 
(…)
 
(…) Magyarországon a legutóbbi időkig egy duális párterőtér alakult ki. A duális erőtér természetesen a kultúrát sem hagyta érintetlenül. Nem arról van szó, hogy a kultúra szereplőinek is el kellett helyezkedniük ebben az erőtérben – bár ez is igaz –, hanem elsősorban arról, hogy egy ilyen erőtérnek szükségszerű velejárója az állandó értékvita. Nincs egyetlen olyan közös érték, közös cél ebben a duális erőtérben, amit mind a két fél elfogadna, hanem folyamatos harcok zajlanak a legalapvetőbb kérdésekben is. (…) Állandó értékvitáink vannak. Nemcsak politikai küzdelmek, hanem értékviták is.
 
(…)
 
(…) Azt gondolom, hogy a jobboldalnak érdemes megvitatnia (…) a következő időszakban, hogy hosszabb távon, tizenöt-húsz év távlatában milyen politikai erőtérben látja az ország érdekeit leginkább biztosítva. Jómagam ebben a vitában azt javaslom, hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett az állandó kormányzásra berendezkedett politikát válasszuk, ne a másik féllel folytatott folyamatos és állandó küzdelem határozza meg gondolkodásunkat, hanem bizonyos nemzeti ügyek meggyőző erejű képviselete. Természetesen verseny lesz, és a végén a választók fognak dönteni. A kérdés csak az, hogy milyen alternatívát kínálunk. A kétpártrendszer folytatását egy duális erőtérben állandó értékvitákkal, vagy azokat megfelelő helyre irányítjuk, és egy nagy kormányzópártra jellemző, állandó kormányzásra törekvő politikai erő magatartását, céljait jelenítjük-e meg a közvéleményben.
 
(…) Az elit irodalom (…) nagyon világosan megmondja: ahhoz, hogy az elit teljesíthesse a kultúrateremtésen keresztül fennálló kötelezettségét, néhány létformát nem választhat – már amennyiben szépen, nemesen és választékosan kíván élni. Ez az a minta ugyanis, ami kívánatos lenne, ha a társadalomban elterjedne. Szépen, nemesen és választékosan márpedig nem lehet élni, ha az elit az önteltség állapotában van. Akkor sem, ha az önelégültség, akkor sem, ha a törtetés állapotában van, akkor sem, ha az állandó támadás, vagy éppen a szorongás állapotában leledzik, s akkor sem, ha a számonkéréstől való félelem, az önvédelmi reflexek vagy az állandó önigazolási kényszer határozza meg mindennapjait. Ezt mind el kell kerülni. Úgy gondolom tehát, hogy a következő kulturális kormányzatnak az a dolga, hogy a magyarországi kulturális elit számára ezeket a létformákat elkerülhetővé tegye, és a nyugodt lelkiállapothoz, a teremtő alkotáshoz, valamint a szép, nemes és választékos élethez szükséges feltételeket megteremtse és biztosítsa.”
 
 
L. Simon László – O. V. beszédére írott – válaszából (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=678&tema_id=29)
 
„(…)
 
A szocialisták sem a diktatúra idején, sem azóta nem értették meg, amit Bibó leírt az Orbán által is idézett Elit és szociális érzék című művében: >>Abbéli igyekezetünkben tehát, hogy fegyelmezett s az értékesség szempontjából erős ellenőrzés alatt álló eliteket – aminek legjellemzőbb példái a világnézeti diktatúrák egységpártjai – hozzunk létre, teljességgel megfeledkezünk arról, hogy az új elitnek nem elég fegyelmezettnek lennie ahhoz, hogy termékenyen működni tudjon, mert elfogulatlanság nélkül egész működése alig haladhatja túl a külső társadalmi cselekmények vezetését, a puszta hatalomgyakorlást és hatalomdemonstrálást.<< Az elfogulatlanság, ami nem egyenlő a semlegességgel vagy a függetlenséggel, olyan erény, ami nélkül az elit nem tudja teljesíteni kultúrfeladatát, azaz azt, >>hogy az emberi élet helyes élésére s az emberi szükségletek mélyítésére és finomítására példákat adjon<<. Ehhez viszont új, polgári kultúrpolitika kell, aminek a zászlaján a következő fogalmaknak kell szerepelniük: minőség, szabadság, közösség, hagyomány, örökség.”
 
Lánczi András – O. V. beszédére írott – válaszából (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=714)
 
„(…)
 
(…) A szerző szerint a kultúrát az elit teremti mintaadással. Csakhogy az elit nem egységes, viszont minden tekintetben elvesztette a tekintélyét: a gazdasági elit éppen leszerepelt (>>a gazdasági elitre a magyar közösség e pillanatban nem néz fel<<), ám a kulturális elit sem élvezi a bizalmat (>>a társadalom kevésbé várja az emberi értékesség kritériumának meghatározását tőlük<<).
 
Konklúzió: jelenleg nincs tekintéllyel bíró elit, mivel hiányzik egy elfogadott >>értékelési rend<<, melyet sem a múltból, sem máshonnan nem szerezhetünk meg. Egyetlen mértékadó, aktív erő maradt: a politikai teljesítmény. Emiatt >>politika és kultúra elkerülhetetlenül kapcsolódik egymáshoz<<. E tételen áll vagy bukik az érvelés. Mert mit jelent politika és kultúra összekapcsoltsága? Azt, hogy egy új elitre van szükség, egy olyan mainstream elitre, amelyre alapozni lehet a sikeres kormányzást. A neoliberális elit által kínált minták és értékek >>kudarcba vezették Magyarországot<<. Orbán hosszan elemzi azt a >>hatalompolitikai rendszert<<, amelyen a neoliberális kormányzás alapult. Két pillérét nevezi meg a megbukott neoliberális rendnek: az individuum és a közösség közötti viszonynak az individuum irányába való megbillenését és a >>tudományos kapitalizmus<< bukását, ami a piac mindenhatóságába vetett hitet jelentheti.
 
Megítélésem szerint a szerző félreérti az individuum szerepét a mai társadalomban, mivel arra utal, mintha ez vezetne a közrend fölbomlásához. Ez követhetetlen gondolat. Viszont azt meg kellene engedni minden embernek, hogy morális döntéseket hozzon – ez viszont feltételezi az individuum tiszteletét és az erkölcsi szabályok egyértel­műségét (azaz a közösség mit helyesel, mit büntet). Morál és erkölcs fogalmának összekeverése hívta elő például Nádas Péter makacsul ismételgetett rögeszméjét, miszerint egy társadalom nem lehet morális válságban, csak az egyén.
 
Ez trivialitás, mert morális döntést csak egyének hozhatnak. Viszont erkölcsi válságban nagyon is lehet egy közösség, ha nem képes egyértelműen hirdetni, milyen normákat, szabályokat fogad el. Morális döntések alakítják ki egy közösség kulturális mintáit, nem a politika – az államilag garantált nevelésen-oktatáson keresztül avatkozhat csak be a kultúrába. Nevelni viszont az tud, akinek van elképzelése, eszméje arról, hogy mire akar nevelni. Mivel egy demokráciában minden politika, a kultúrát is átszövi a politika, vagyis az értékviták, mert versengő erők alkotják a demokráciát. De a politikának folyamatosan önuralmat kell gyakorolnia, mert a kormányzást biztosító elit csak a mértékadó morális döntéseken alapulhat. Kiemelt helye van a politikai elit morális döntéseinek, azaz hogy képes-e, akar-e mintát adni jogkövetésből, önuralomból, mérsékletből. Ez a kormányzás sikerességének legfőbb kulturális feltétele.
 
(...)”
 
Hát, íme, kedves Olvasó, ez volna a kötcsei dilemma.
 
A fenti idézeteket számos barátomnak, ismerősömnek elküldtem (emilben) és kértem, hogy mondják el véleményüket a dilemmáról. Amíg a válaszok beérkeznek, addig talán (valamennyiünk épülésére) hallgassuk meg Cseh Tamás és Bereményi Géza Branyiszkó c. dalát.
 
Átkelés a stureci hágón (Keiss Károly festménye nyomán)
 
 
Branyiszkó

Fuss Branyiszkóig!
Fuss Branyiszkóig!

Zuhogott a hó vasárnap délelőtt,
sohasem láttam még ilyen időt,
a házat belepi,
az utcát belepi,
a csizmát belepi,
mindent eltemet a hó,
bent húzd ki ezt,
vacogd át ezt az időt,
bent Branyiszkónál.

Te fuss csak katonám,
csak most juss el Branyiszkóig,
és egy gyönyörű kézitusán
közelharcban halhatsz meg Branyiszkónál.

Csak fuss a hóban el,
s ha közben a golyó nem ér el,
majd egy gyönyörű kézitusán
közelharcban halhatsz meg fent a hóban.

Derékig ér a hó,
és ropog, míg fel a hegyre,
Branyiszkóig nem ér a golyó,
közelharcban halunk meg fent a hóban.

Hej, Szűzmáriám!
Hej, Szűzmáriám!

Hallgasd, hogy ropog,
hallgasd csak, hogy zizeg,
milyen, milyen puha,
végül lecsukod a szemed,
bent húzd ki ezt,
vacogd át ezt az időt,
bent Branyiszkónál.

Te fuss csak katonám..
 
 
***
 
Apdét vagy kiegészítés, 2010. április 1.:

Csutakaszürkeló blogger kapcsolódó bejegyzése itt:
 
 

14 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarido.blog.hu/api/trackback/id/tr321882832

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2010.03.31. 17:39:15

"Nincs egyetlen olyan közös érték, közös cél ebben a duális erőtérben, amit mind a két fél elfogadna…"
"…jelenleg nincs tekintéllyel bíró elit, mivel hiányzik egy elfogadott >>értékelési rend<<, melyet sem a múltból, sem máshonnan nem szerezhetünk meg."

Melegszik, melegszik…
és maholnap nem duális lesz az erötér.

Akiknek el kellene tünniük a történelem süllyesztöjében, most foggal-körömmel kapálódznak - egyebek között saját, igencsak jól felfogott érdekükben. Hiszen valamennyien nem tehetik pénzzé minden vagyonukat s tünhetnek el a bal(!)fenéken…

Bell & Sebastian 2010.03.31. 23:59:35

Юрий Шевчук/ДДТ - Вальс (Keringő)

Дай хоть на секунду испытать святую милость,
Снег, вчера упавший, расспросить про небеса
Что бы ни пропало, ни погибло, ни случилось,
Слышать доносящиеся с неба голоса ...

Add, -bár csak egy másodpercre-, tapasztalni szent kegyelmed,
Hó, -tegnap esett-, kérdjen rá a mennyben
Bármi is, -sem elveszett, sem megölték, sem megtörtént-,
Halld lemondón az égi hangot ...

www.youtube.com/watch?v=T4RCGYGFfGA&feature=related

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.04.01. 04:22:42

@Mormogi Papa: & @Bell & Sebastian:

"Csoóri Sándor:
Hó emléke

Néha meggondolja magát a tél
és havazni kezd,
sűrűn, kétségbeesve havazik, mintha csak attól félne,
nem éri meg a holnapot.
Legjobb ilyenkor kikapcsolni telefont, ajtócsengőt,
bort forralni a kályhán,
belelapozni elmúlt levelekbe
s úgy nézni vissza az életemre is,
mintha nem történt volna meg.
Mintha nem nézett volna rám ágyú se, parázna szem se,
elrongyolódott kézfejek nem nyúltak volna kezemért,
és minden, ami politika volt, szerelem, harangzúgás,
óceáni távlatban újra várna –
Legjobb ilyenkor elképzelni,
hogy sírhatok még elveszett fejem után,
ágyak, féltestek s borzas vánkosok fölé
szél hajt be orgonákat
s az utolsó földi ítélkezésen
ott állhatok majd jó társak oldalán
könnyű ingben, könnyű kabátban,
túl füstön, kocsmákon, temetőkön,
egy fennkölten züllő ország szemével farkasszemet nézve,
fejemben hó emléke,
hó, hó, mintha egy katedrális vakolata
hullna csöndben."

***

És lesz ez még tovább is.

Olvasom a Nagyítás hetilapban (no, ez is milyen elcs*szett lapcím má': mifelénk, aki "nagyít", az hazudik:-/) Orbán kötcsei beszédére érkező hozzászólásokat és látom, hogy nincs még minden elveszve. Persze, vannak, akik csorgó nyállal leteszik a hűségesküt és vannak, akik benyújtják a "kívánságlistájukat", de vannak olyanok is, akik visszakérdeznek: kedves Elnök úr, értékviták nélkül, hogyan lesz közös értékrendünk? (Lánczi András például nyíltan kimondja: O.V., ne legyé' má' ilyen h*lye!)

Ha O. V. és a Fidesz valóban be szeretné magát 15-20 évre betonozni a hatalomba (ami nekem elvileg egyáltalán nincs ellenemre), akkor azt szellemileg is meg kellene alapozni. Én a Fidesz-vezérkar helyében nagyon hamar magam elé tolnám a KDNP-t, remélhetőleg ott van annyi szellemi kapacitás, hogy ezt az értékvitát elindítsa.

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

ü
bbjnick

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2010.04.01. 08:28:27

Az ország - legalább a "látható" fele züllik, csakhogy semmi fennköltség nincsen benne.
Talán lennköltség lehet. Meg sok költség.

Nagy baj, hogy akinek van esze, az nem adja - nem is igen mutogatja. Vannak jó koponyáink - az asztalfiókban. Szomorú tapasztalások öröksége ez, nehéz lesz tőle megszabadulni. Sok évszázadnyi demokrácia szükségeltetik ahhoz, úgy vélem, hogy valaki ne tartson attól: ha egy gondolata egybecseng másokéval, egyből odacsapják...
Na, hosszú sor.

Bell & Sebastian 2010.04.01. 12:42:11

@bbjnick:

Hát nem t'om. Fellépett minálunk Stand up! -ban Zsolt a két x -mantrával. Szocdemnek festett komcsi (amúgy okos) intelmeit válaszolatlan hagyta, hogy paprika-piros fejjel a (hányatott sorsú, félárva) tini-korú Jobbik -szimpatizánst szapulhassa, kioktassa - keresetlen szavakkal.

Hivatkozott még gyökereire is, bár tetteiben eddig megtagadta őket. Utoljára négy éve láttam, négy év múlva fogom újra. (Megkeresés esetére a honlapján szereplő titkársága mail címét ajánlotta.)

Minősítsem?

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.04.01. 17:21:20

Kedves bbjnick,
több dilemma is el van itt ebben ásva :-) legalább is én úgy látom. Pár napja rágódok a témán, de vagy túl hosszú, vagy semmitmondó, vagy okoskodó gondolataim születtek:)
Pár dolgot azért le lehetne szögezni:
1, Milyen a kapcsolat/mi lenne a kívánatos kapcsolat a "mértékadó értelmiség" és az aktuálpolitika közt
2, Milyen a kapcsolat/mi lenne a kívánatos kapcsolat fentiek és a morál (társadalmi közmegegyezés) közt
3, 1-2 szerint a hagyományok/tradíciók és a fenti csoportok közt
Szándékosan hagytam ki a populit, hiszen a fejtegetések kb. abból az axiómából indulnak ki, hogy fenti csoportok hatnak jobban a populi felé, mint fordítva (talán a morált kivéve, de ez sem biztos).
Az én eddig lecsapódott véleményem szerint a hagyományok/tradíciók szálon lehetne felgöngyölíteni a dilemmát(itt persze rögtön holmi dualizmus, történetkutatás, nemzeti minimum meg ilyenek ütik fel a fejüket, de ezek még mindig jobban kezelhető dolgok, mint a többi).
Ha ez nyugvópontra került, mozdulhatna ennek alapján a morál befolyásolása a kedvező irányba(még ha csak passzívan is, vagy talán csak passzívan), majd ennek sikere után válhatna szét igazából az 1. pontban említett kettősség.
Éppen ezért tartom jobb megközelítésnek O.V. beszédét az őt értelmezőkénél(Lánczi például még azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán felvethető-e a közösség-egyén viszonylatában felmerült arányváltozás, illetve értelmezhető-e a jelen problémákra ez).
Egyelőre ennyi, ez mégis csak egy hozzászólás vagy mi:-D
Üdv.
Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.04.01. 17:41:38

Lehet, hogy ezért kiátkoztok de mégis:-)
Asimov idézete azt hiszem ide kívánkozik kiegészítésképpen:
(..)Megismertem a földi viszonyokat. Tudom, hogy a földlakók falak mögött élnek, és csak nehezen tudnak szabadulni a bezártságból, de az is nyilvánvalóvá vált előttem, hogy az auroraiak is be vannak falazva. Az aurorai falakat maguk a robotok alkotják (...) túlbecsülik az egyén jelentőségét (...) Még a vitákat is kerülik (...) és a problémákat még a nyilvánosságra kerülésük előtt elsimítják (...) A földlakókat jól látható, kézzelfogható falak veszik körül (...) Az aurorai falak viszont anyagtalan képződmények, amelyet az emberek nem is ismernek fel, így fel sem merül bennük a szökés gondolata (..)
Üdv.
Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.04.03. 00:57:10

@Bell & Sebastian: és még egy utolsót:
www.youtube.com/watch?v=hGJf5V-4QE0
(csak hogy ne nagyon térjünk el a témától :-))

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2010.04.03. 10:06:43

Azt hittem Kötcse szitokszóvá nemesül, de már kevés hozzá a szufla.
Insz...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.04.04. 06:35:29

@Mormogi Papa: & @Bell & Sebastian: & @Mihint: & @inszeminator:

Válaszolok rövidesen, csak előtte az utóbbi egy-két hét eseményeit megpróbálom megérteni... feldolgozni #:-/

ü
bbjnick

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.04.04. 06:40:05

egy értékvita a fideszben kéne tán előbb. de nem lesz, hisz húszfelé hullás lenne a vége. kdnp? hát tudod, kedves bbjnick, ne. azt mán tényleg ne. majd ha lesz egy kdnp. egy prohászkai örökségű.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2010.04.04. 09:05:21

@bbjnick:
Köszönöm a házambéli' húsvéti jókivánságot és Neked is áldott ünnepet kivánok!
ü:
Insz...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.04.04. 18:21:16

@bbjnick: @Grift: a jelenleg ismert KDNP túlzott szerepvállalásának gondolatától, legalábbis a szellemi-kulturális vonalon, jómagam is hideglelést kapok. Nem tudom hogy miféle, igazán fajsúlyos kraft van a KDNP kulturális hátországában, ha csak nem olyan egyébként jószándékú emberekre gondolunk, mint az újra felbukkanó Fekete Györgyre, vagy akár Pitti Katalin és Jókai Anna szerepvállalására.
Ez így nagyon kevés lesz az üdvösséghez.
Személyes véleményem szerint a KDNP-nek humánpolitikai, szociális, esetleg oktatási vonalon kell mozognia, de semmiképpen nem a kultúrpolitika meghatározójaként.