...ami valóban van...

„… minden, ami valóban van, az elmúlt már, s (…) egyedül az van, ami valóban elmúlt. Aki ragaszkodni akar ahhoz, hogy az emberiség múltjának nincsen már tulajdonképpeni életértéke, hanem csupán figyelmeztetés vagy tanítás szempontjából hasznos a jövő számára – mert hiszen a múlt nem tud valóban cselekedni –, annak vállalnia kell azt is, hogy saját életét is a mai napig, sőt előre, az utolsó pillanatig megtagadja, mint értéktelent. Aki megérti azt, hogy a kultúra formát adás, az belátja azt is, hogy a legmagasabb formák, amelyeket megismerni az emberi szellemnek megadatott, pszichológiai értelemben mindig (…) menekülés – a jelentől – voltak.” (Johan Huizinga)

...az emberek szeretik ugyan az igazságot, de...

„Miért igaz a mondás, hogy az igazságnak gyűlölet a magzatja? (...) Azért, mert az emberek szeretik ugyan az igazságot, de úgy, hogy aki másvalamihez ragaszkodik, azt akarja, hogy az legyen az igazság; s mivel senki sem akar tévedni, mindenki húzódozik annak bebizonyításától, hogy tévedésben leledzik! Amiatt gyűlölik tehát az emberek az igazságot, amihez mint igazsághoz ragaszkodnak! Az emberek szeretik az igazság fényét, gyűlölik ellenük bizonyító erejét! Becsapódni nem akarnak, becsapni inkább;  szeretik tehát az igazságot, mikor önmagát eléjük tárja, gyűlölik, mikor leleplezi őket. Pedig bosszút áll rajtuk: ujjal mutat azokra, kik mindenképpen húzódnak a leleplezés elől, önmagát meg nem tárja fel nekik!” (Szent Ágoston)

Egyébként javaslom...

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! (Cato)

MAGYAR IDŐ

Mélymagyarveszély!!!

A legolvasottabb bejegyzések

Korábbi bejegyzéseink...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Keresztény-blogok

Címkék

Címkefelhő

A BLOG TARALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS)

Creative Commons Licenc

„keserűek vagyunk, amikor / nem akarunk példák lenni...”

2010.05.16. 11:23 bbjnick

„De vajon Ernő e az Orbán?” (a)vagy a „kötcse”, a „forradalom”, a „Nemzeti Együttműködés Rendszere” és a „burkina faso” (Vázlat)

Címkék: közösség nemzet kötcse magyarország szabadság liberalizmus demokrácia elit forradalom valóság orbán viktor magyarság erkölcs kereszténység hagyomány örökség méltóság mélymagyar tradíció burkina faso

 
1. JÉZUSOMNAK SZÍVÉN megnyugodni jó,
   Elmerülni benned, csendes, tiszta tó.
   Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad.
   Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.
 
2. Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,
   Megnyitotta nékünk drága oldalát.
   Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,
   A szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk.
 
 
 
„Valaki mondja ki, hogy sajnálja. Valaki mondja nekem, hogy sajnálja.” (magyarido.blog.hu/2009/03/11/de_jo_hogy_demokracia_van)
 
„Kell, hogy a kicsinyek szeressék a hazát a nagyokban, és hogy a nagyok szeressék a hazát a kicsikben, és hogy emiatt úgy az egyik, mint a másik egyet akarjon. Amicitia sit!” (magyarido.blog.hu/2008/08/08/magyarorszag_megmentese_1_a_jovo_heten_ujra_megprobaljuk)
 
„Z. barátom azt mondja, hogy elméleti vitákba csak akkor bonyolódik az ember, ha pótolni vagy gátolni szeretné a cselekvést. Ugyanakkor ugyanő gyakran mondogatja azt is, hogy minden kérdés mögött egy filozófiai probléma húzódik meg és minden filozófiai probléma egy teológiai probléma részművelete.” (magyarido.blog.hu/2009/06/26/hagyjatok_most_a_politikat_magasabb_politikara_van_szukseg)
 
- Nemecsek Victor - szűrődött tompán a fülébe egy határozott kijelentés, amolyan definíció forma, és érezte, hogy valaki a talpába rúg.” (magyarido.blog.hu/2010/03/19/etimologia_1)
 
„Amíg te itt olvasgattál, elképzeltem, hogy O. V.-t, miután a párt vidéki választmányi tagjai lemondatták, a pártszékházból kilépve egy tüntető leköpi. Nem szükségeltetett hozzá különösebb fantázia.” (magyarido.blog.hu/2009/06/02/a_fu_kozt_a_gazban_az_aljban)
 
„Fölesküszöm O. V.-re, még azon a napon, amikor ő fölesküszik ránk.” (magyarido.blog.hu/2009/05/20/napi_elkeserito_es_folderito_20_dik_maj_2009)
 
Megítélésem szerint a szerző félreérti az individuum szerepét a mai társadalomban, mivel arra utal, mintha ez vezetne a közrend fölbomlásához. Ez követhetetlen gondolat. Viszont azt meg kellene engedni minden embernek, hogy morális döntéseket hozzon – ez viszont feltételezi az individuum tiszteletét és az erkölcsi szabályok egyértelműségét (azaz a közösség mit helyesel, mit büntet).” (magyarido.blog.hu/2010/03/31/a_kotcsei_dilemma_bevezetes)
 
„Látod, Íziszfejű, ide jutottunk.” (magyarido.blog.hu/2010/03/16/egy_nagycsomagos_mag_a_tobbier_rogo)
 
E bejegyzés hetek óta „íródik”. Hol hozzáírtam, hol kihúztam belőle, ahogy éppen az események sora diktálta. Mára rendesen „szétírtam” a szöveget, úgyhogy a legésszerűbb, amit tehetek vele, hogy így, „lecsupaszítva”, „mintegy vázlatként”, a maga töredékes, gondolatugrásos formájában „adom közre”:
 
1. Annak idején volt a kötcsei beszéd és a dilemma, melyet előrevetített. (www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=568&tema_id=28 & magyarido.blog.hu/2010/03/31/a_kotcsei_dilemma_bevezetes) Majd jött a „forradalom a szavazófülkékben” és a „nemzeti együttműködés új rendszere”, mint szimbolikus megközelítés. (www.orbanviktor.hu/beszed/forradalom_tortent_a_szavazofulkekben)
 
2. Maholnap új kormánya lesz Magyarországnak, nyílt, világos, egyértelmű programhirdetésre azonban máig nem került sor. Hogy a holnapról gondolkodni tudjunk, ismernünk kell a „holnap tervrajzát”, azaz, ha csak vázlatos körvonalaiban is, de látnunk kell, milyen „életkeretet” szánnak nekünk azok, akiket a döntések lehetőségével (és felelősségével) felhatalmaztunk. Nem látjuk (pontosítok: én nem látom).
 
3. Mivel segítség sehonnét nem érkezett (akiknek ez feladatuk volna, azok semmiféle érdemi „tudással” nem „kínálnak” meg minket) megpróbáltam hát (talpas magyarként) a rendelkezésemre álló információkból olvasni és a következő (mezei) következtetésekre jutottam:
 
Nem tudhatom, de erősen gyanítom, hogy a „holnap tervrajzát” azért nem kap(hatt)tuk még meg, mert nem létezik. Az új hatalom sem lát sokkal távolabb, mint mi (talpas magyarok), legfeljebb ha a „közvetlen feladatok” mértékéről és súlyáról van pontosabb képe. Talán abban bíznak (valószínűleg abban bíznak), hogy a feladatok megoldása közben nyilvánvalóvá válik az „irány”, az „irány” pedig „rámutat” a „célra” – Kötcse és a „forradalmi” retorika ezt látszik alátámasztani.
 
4. Ideidézek két kommentemből (innét: mandiner.hu/cikk/20100514_a_fidesz_horvath_janost_kenyszeriti_a_piszkos_munka_elvegzesere): Legalább százszor leírtam, hogy a Fidesz legnagyobb betegsége, hogy összekeverik a taktikát a stratégiával. Most ugyanezt látom, s mert a jelenlegi helyzetben is ugyanezt látom, így most már le merem írni: ez nemzedéki betegség. A Fidesz keménymagját alkotók (Fidesz-vezérkar) nem tudták kinőni azt a szocializációs hendikepet, amivel a Kádár-rendszerból megérkeztek. Baj van az erkölcsi érzékkel! (Látszik, hogy tekintélyre törekszenek, ami rendjén is volna, de bénáznak, nem találják a fogást semmin, mert ma csak egyetlen módon szerezhetnének tekintélyt: átütő erkölcsi példamutatással. És ez (valahogy) sehogy sem akar sikerülni…)
 
5. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata (orbanviktor.hu/cikk/a_nemzeti_egyuttmukodes_nyilatkozata) című, az új országgyűlés alakuló ülésén Orbán Viktor által felolvasott nyilatkozatban ki- és beteljesedik Kötcse.
 
„(…) A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez.
 
A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.
 
Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai. (…)” – olvashatjuk a nyilatkozatban.
 
Hála Istennek, hogy megszületett ez a nyilatkozat, mert így egyetlen aktussal megmérettethetik, hogy politikai „elitünk” milyen intellektuális és erkölcsi nívón áll. Tisztességes ember ugyanis ezt a nyilatkozatot nem írhatja alá!
 
6. Ha jóindulatúak vagyunk (és én jóindulatú vagyok), akkor a Fidesz (bárkiket is jelentsen most ez a gyűjtőfogalom) dosztojevszkiji értelemben vett „bájosan rosszul informáltságára” foghatjuk a Kötcsétől A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatáig vezető botorkálást (lett lényen az bármilyen dicsőséges és diadalittas is), ha rosszindulatúak vagyunk (ami távol álljon tőlem), akkor egy történelmi léptékű csalássorozatnak tekinthetjük ezt az utat.
 
A Nyilatkozat a maga pőreségében mutatja meg az elmúlt hetek forradalmi és rendszerváltó retorikájának üres kommunikációs és legitimációs trükk voltát: a „forradalom a szavazófülkékben” azzal a céllal zajlott, hogy létrehívja a „Nemzeti Együttműködés Rendszerét”, a „Nemzeti Együttműködés Rendszere” az, amit a „forradalom a szavazófülkékben” létrehívott: többség az erkölcsi szabályok egyértelműsége nélkül, fölhatalmazás számonkérhetőség nélkül, építmény alapok nélkül. (Mielőtt még bárki ellenvetné, hogy ott az öt tartóoszlop – a Munka, Otthon, Család, Egészség és Rend –, megkérdezem: mit jelentenek ezek a fogalmak? Közel hetven év kommunista és liberális ideológiai terrorját követően, ugyan, létezik-e még a „társadalmi tudatban” a hivatkozott fogalmaknak egy olyan minimális közös jelentéstartalma, amire egy nemzeti együttműködési rendszer föl volna építhető? Nemde, az értékrend definiálásával kellenék kezdődnie egy rendszer megalapításának?!)
 
7. Kétségeimet megosztottam Z. barátommal. S mivel egyetértően (de legalábbis együttérzően) bólogatott, meg is kérdeztem tőle:
 
– Z., most mondd meg nekem: ez mi ez?!
 
– Emlékszel mit mondott Valóság nagybátyánk a kapitalizmusról és a kommunistákról?
 
 
Z. így folytatta:
 
– No, hát akkor megpróbálok neked Valóság nagybátyánk szellemében válaszolni: Ez a nemzeti együttműködés, ha liberális demokraták csinálják.
 
7.+1. Találtam egy embert!
 
 
***
 
Apdét vagy kiegészítés, 2010. május 19.:
 
Addig innen el nem megy, amíg meg nem mondja, hogy mi az a „nemzeti együttműködés rendszere”!
 
 

5 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarido.blog.hu/api/trackback/id/tr992006803

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.19. 20:15:43

Kedves bbjnick!
(..)Nem tudhatom, de erősen gyanítom, hogy a „holnap tervrajzát” azért nem kap(hatt)tuk még meg, mert nem létezik. Az új hatalom sem lát sokkal távolabb, mint mi (talpas magyarok), legfeljebb ha a „közvetlen feladatok” mértékéről és súlyáról van pontosabb képe. Talán abban bíznak (valószínűleg abban bíznak), hogy a feladatok megoldása közben nyilvánvalóvá válik az „irány”, az „irány” pedig „rámutat” a „célra” – Kötcse és a „forradalmi” retorika ezt látszik alátámasztani.(..)
Ebben teljesen egyetértünk. De hiszen ez teljesen természetes folyamat (hehe: folyamat)! Tudhattuk, hogy egyből nem fog menni. Szerintem a "rétegenkénti lehántás" stratégiáját alkalmazzák itten (a magam talpas magyar szempontjából nézve :-)).
(..)6. Ha jóindulatúak vagyunk (és én jóindulatú vagyok), akkor a Fidesz (bárkiket is jelentsen most ez a gyűjtőfogalom) dosztojevszkiji értelemben vett „bájosan rosszul informáltságára” foghatjuk a Kötcsétől A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatáig vezető botorkálást (lett lényen az bármilyen dicsőséges és diadalittas is), ha rosszindulatúak vagyunk (ami távol álljon tőlem), akkor egy történelmi léptékű csalássorozatnak tekinthetjük ezt az utat.(..)
Taktikailag (és jóindulatúlag) tökéletes dolog butának mutatkozni (bájosan rosszul informáltnak:-)), és közben cselekedni határozottan.
@Z.: még nem csinálják (nagyon), csak úgy csinálnak. A java még hátravan:)
7.+1.: Nagyon tetszett nekem is!
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.19. 21:33:38

(..)A politológia -- és a jövő -- feladata tökéletesen világos: az alapító intézmények rehabilitálásával rehabilitálva lesznek azok az emberi törekvések is, melyeket a liberális ideológia nem engedett érvényesülni. Ennek a lehetőségnek ragyogó illusztrációja a nép állásfoglalása a kommunizmus alól felszabadult országokban. A kommunizmus és a nyugati liberalizmus közti választás, úgy tűnik, ez: sem az egyik, sem a másik; a skála kiszélesedik, és szerephez juthat az egyház, a hadsereg, a sajtó, a szakszervezetek, a vállalkozások, a korporációk, az iskola, az állam. Első látásra ezek egy olyan szabadság választásai, mely nem tudja, mit akar magával kezdeni, azaz a politikai öntudatlanság opciói. Közelebbről megnézve az ember konstatálja, hogy lehetőség nyílik új konfigurációk létrehozására, de mindenekelőtt a kijelölt útról való letérésre, melyet a politikai pártok, a túlzásba vitt ökonomizmus, a dogmává vált laicitás jellemeznek. A fantáziaszegények és a begyepesedett agyúak a ,,reakció''-t fogják benne látni; a többiek szíve nagyot fog dobbanni az előttük álló jövő gondolatára.(..)
(Molnár Tamás: A liberális hegemónia)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.20. 12:36:28

@Mihint:

A Molnár-idézethez:

Bizony, bizony:-)

Mi (a magyarido.blog.hu) már régen forszírozzuk ezt:

magyarido.blog.hu/2008/08/08/magyarorszag_megmentese_1_a_jovo_heten_ujra_megprobaljuk

És:

"talán abban bíznak (valószínűleg abban bíznak), hogy a feladatok megoldása közben nyilvánvalóvá válik az „irány”, az „irány” pedig „rámutat” a „célra”" --- írom.

"De hiszen ez teljesen természetes folyamat (hehe: folyamat)! Tudhattuk, hogy egyből nem fog menni. Szerintem a "rétegenkénti lehántás" stratégiáját alkalmazzák itten" --- írod.

"Céltudat" nélkül minden hatalom bukásra van ítélve. Úgy tűnik, most a Fidesz a "jól strukturált államigazgatás"="jó kormányzás" című csodaszerben bízik, szakmai kérdést csinál a problémából, pedig (szerintem) ilyen "könnyen" nem lehet megúszni. Céltudat nélkül nincs célirány, illetve nagyon könnyű eltévedni és akkor aztán már csak a tűzoltás, a hatalommentés marad (ilyet pedig már láttunk):-(

"Taktikailag (és jóindulatúlag) tökéletes dolog butának mutatkozni (bájosan rosszul informáltnak:-)), és közben cselekedni határozottan." --- írod.

Ha világos és stabil értékrenddel haladunk egy karakteresen meghatározott cél felé, akkor nincs baj, akkor még butának is lehet mutatkozni. Lehet, hogy így van (hogy a Fidesz világos és stabil értékrenddel halad egy meghatározott cél felé), én ezt most nem látom. Márpedig a társadalmi támogatást szeretne, jó lenne, ha világosan elmondaná, hogy mire is vár támogatást... (Némi megnyugvással látom, hogy a fideszes holdudvar is "morog": Horkay Hörcher a Heti Válaszban már a második cikket "küldi meg" ezügyben a Fidesz felé:-))

Olvastam egy nagyon szép esszét Romano Guardinitől A hatalomról. Sajnos, nem találtam a Világhálón, mert linkelném. Erről (is) szól, amiről most itt beszélgetünk. Ha volna rá időm és erőm, "kivázlatolgatnám" ide a blogra. Betervezem:-)

ü
bbjnick

Alfőmérnök 2010.05.20. 23:02:22

Hi!

Kössz a Molnár Tamás könyvet, az első fejezetet elolvastam (monitorról). Igényes munka.

Akkor most a II. vatikáni zsinat valami gonosz liberális dolog? :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.21. 17:15:34

@Alfőmérnök:

A II. Vatikáni Zsinat nagyon sok kérdésben "foglalt állást". Itt olvashatók a zsinati dokuk:

www.ppek.hu/k26.htm

Az elmúlt 30 év nagyjából azzal telt, hogy ezeket, a zsinat által kinyilvánított "elveket", a gyakorlatba átültessék, egységes értelmezést adjanak azoknak:-) Elég komoly és elég mély (tartalmas) viták alakultak ki:-) XVI. Benedek pápa mindig is elfogulatlanul és kritikusan viszonyult a zsinati határozatokhoz, már mint a Hittani Kongregáció vezetője is, pápaként pedig talán méginkább. Ha rajta fog múlni, ez a gyakorlatbaátültető-egységesértelmezéstadó munka intenzíven fog folyni továbbra is.

Molnár az egyik legvitatottabb dokumentumra, a Dignitatis humanae c.-re hivatkozik (a link alatt ez is megtalálható).

ü
bbjnick