...ami valóban van...

„… minden, ami valóban van, az elmúlt már, s (…) egyedül az van, ami valóban elmúlt. Aki ragaszkodni akar ahhoz, hogy az emberiség múltjának nincsen már tulajdonképpeni életértéke, hanem csupán figyelmeztetés vagy tanítás szempontjából hasznos a jövő számára – mert hiszen a múlt nem tud valóban cselekedni –, annak vállalnia kell azt is, hogy saját életét is a mai napig, sőt előre, az utolsó pillanatig megtagadja, mint értéktelent. Aki megérti azt, hogy a kultúra formát adás, az belátja azt is, hogy a legmagasabb formák, amelyeket megismerni az emberi szellemnek megadatott, pszichológiai értelemben mindig (…) menekülés – a jelentől – voltak.” (Johan Huizinga)

...az emberek szeretik ugyan az igazságot, de...

„Miért igaz a mondás, hogy az igazságnak gyűlölet a magzatja? (...) Azért, mert az emberek szeretik ugyan az igazságot, de úgy, hogy aki másvalamihez ragaszkodik, azt akarja, hogy az legyen az igazság; s mivel senki sem akar tévedni, mindenki húzódozik annak bebizonyításától, hogy tévedésben leledzik! Amiatt gyűlölik tehát az emberek az igazságot, amihez mint igazsághoz ragaszkodnak! Az emberek szeretik az igazság fényét, gyűlölik ellenük bizonyító erejét! Becsapódni nem akarnak, becsapni inkább;  szeretik tehát az igazságot, mikor önmagát eléjük tárja, gyűlölik, mikor leleplezi őket. Pedig bosszút áll rajtuk: ujjal mutat azokra, kik mindenképpen húzódnak a leleplezés elől, önmagát meg nem tárja fel nekik!” (Szent Ágoston)

Egyébként javaslom...

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! (Cato)

MAGYAR IDŐ

Mélymagyarveszély!!!

A legolvasottabb bejegyzések

Korábbi bejegyzéseink...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Keresztény-blogok

Címkék

Címkefelhő

A BLOG TARALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS)

Creative Commons Licenc

„keserűek vagyunk, amikor / nem akarunk példák lenni...”


2020.03.27. 19:11 Szabó A. Imre

Intézkedések világjárvány idején

Címkék: munka homoszexualitás gazdaság büntetés törvény gyilkosság biblia kereszténység igazság gondviselés bűn kizsákmányolás igazságosság kegyelem szolidaritás járvány 2020 adósságspirál katolicizmus kormányzás katolikus egyház bűnhődés istenítélet bűnbánat méltóság krízis méltányosság világjárvány munkabér istenfélelem teremtés könyve égbekiáltó bűnök szodómia pénzügyi rendszer művi abortusz adósságcsapda magzatgyilkosság kivonulás könyve jakab levele második törvénykönyv

„A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak »égbekiáltó bűnök« is. Az égbe kiáltanak: 1. Ábel vére (Ter 4,10), 2. A szodomaiak bűne (Ter 18,20; 9,13.), 3. Az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.); 4. A jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.); 5. A…

Szólj hozzá!

2019.11.20. 16:27 Szabó A. Imre

Prohászkázunk, prohászkázunk?

Címkék: történelem emlékezet forradalom magyarság kommunizmus antiszemitizmus kereszténység megértés zsidóság protestantizmus katolicizmus katolikus egyház 1893 1920 megismerés szocialitás bethlen istván dualizmus hungarizmus vörösterror 1919 prohászka ottokár vázsonyi vilmos cicero szociális gondolat 1927 1921 1867 keresztény politika 1918 1858 1891 horthy-korszak barankovics istván xiii leó pápa rerum novarum enciklika raffay sándor zadravecz istván iv károly király barlay ö szabolcs

„Kétségtelen, hogy Prohászka Ottokár Magyarország legújabb kori történetének egyik leghatalmasabb személyi tényezője, olyan személyi erő, amely a maga szellemerkölcsi hatalmával a kereszténység oldaláról a legerősebben szólt bele a magyar nemzeti közösség életébe. (...) Ki merjük mondani, hogy…

1 komment

2019.08.12. 11:21 Szabó A. Imre

Egy pillantás a PC-pokolra

Címkék: irodalom liberalizmus antiszemitizmus kereszténység globalizmus katolicizmus politikai korrektség katolikus egyház chesterton g k hitvédelem angol irodalom progresszió 1936 2019 liberális demokrácia 1874 szentté avatás privilegizált kisebbségek dreher rod doyle peter

„Nos, ha lemerülnénk a történelem mélységeibe (...), gyanítom, hogy több olyan alkalmat is találnánk, amikor a kereszténységet minden jel szerint kiüresítette a kétség és közöny úgy, hogy csak a régi keresztény kagylóhéj maradt meg, ahogyan a régi pogány kagylóhéj is megmaradt olyan hosszú ideig. A…

Szólj hozzá!

2019.08.02. 05:11 Szabó A. Imre

Keresztény szabadság

Címkék: szabadság boldogság orbán viktor biblia kereszténység felelősség egész katolicizmus katolikus egyház méltóság abszolút a katolikus egyház katekizmusa 2019 keresztény szabadság sirák fia könyve galatáknak írt levél gaudium et spes lelkipásztori konstitúció

Mivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusnádfürdői beszédében hivatkozott rá és célként jelölte meg, ezért manapság boldog-boldogtalan azon polemizál, mit is jelent a keresztény szabadság; holott a Katolikus Katekizmus autentikus módon eligazít bennünket a kérdésben: „1743 »Isten (...) az embert…

Szólj hozzá!

2019.07.07. 07:33 Szabó A. Imre

Prájdfeszt 2019

Címkék: homoszexualitás keresztény katolikusok kereszténység egyenlőség globalizmus katolikus katolicizmus politikai korrektség totalitarizmus katolikus egyház progresszió 2019 konszenzusdiktatúra véleményterror véleménymonopólium konszenzusterror véleménydiktatúra katolikus válasz egalitarizmus homogenizáció gender-ideológia prájdfeszt schneider athanasius

Athanasius Schneider püspök gondolatai: „A genderideológia önkényuralma és intoleranciája a saját logikája szerint teljes odaadást követel. A társadalomnak ezért minden szegmensét, a katolikus egyházat is beleértve, kötelezni próbálják annak kifejezésére, hogy ezt az ideológiát elfogadják. Az egyik…

Szólj hozzá!

2019.07.02. 03:01 Szabó A. Imre

Politizálhat-e egy pap?

Címkék: politika közélet politikus béke keresztény katolikusok kereszténység igazság igazságosság békesség katolikus politikum katolicizmus egyetértés katolikus egyház közjó klérus politikus ember az egyházi törvénykönyv klerikus az egyház jogainak védelme

Az Egyházi Törvénykönyv szerint: „287. kán. — 1. §. A klerikusok mindig a lehető legjobban segítsék elő az igazságos békét és egyetértést az emberek között.2. §. Politikai pártokban vagy szakszervezetek vezetésében tevékeny részt ne vállaljanak, hacsak az illetékes egyházi hatóság megítélése…

Szólj hozzá!

2019.06.03. 07:05 Szabó A. Imre

Jó történik velünk

Címkék: magyarság keresztény katolikusok szeretet kereszténység tisztelet katolikus szűz mária katolikus egyház szűzanya méltóság isten anyja csíksomlyó jézus krisztus anyja csíksomlyói kegyszobor 2019 magyarországnak kegyes nagyasszonya ferenc pápa pápai szentmise magyarok nagyasszonya

A 2019. június 1-i csíksomlyói pápai szentmisével kapcsolatos fanyalgó és sértett hangok megdöbbentenek. Már azt sem vesszük észre, ha valami valóban jó történik velünk? Legalább száz éve nem bántak a magyarokkal olyan szeretettel és tisztelettel, mint épp június elsején,…

Szólj hozzá!